Regulamin rezerwacji i pobytu

Regulamin

Regulamin

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacja wstępna- telefonicznie, mailowo lub przez stronę www
  Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez RB Marcin Rzeppa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych.
 2. Pełna rezerwacja po wpłacie zadatku w wysokości 30% pełnej wartości pobytu.
 3. Płatności zadatku należy dokonać do 2 dni od dnia wykonania rezerwacji. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Dream House do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił właściciela pisemnie lub mailowo na adres kontakt@dream-house.com.pl
 6. Wpłaty należy dokonać na konto: 80 1020 1912 0000 9302 0210 6599
  w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę pobytu
 7. Całkowitego rozliczenia należy dokonać przelewem 5 dni przed przyjazdem.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która zwracana jest wciągu 3 dni od dnia wyjazdu.
 9. Warunkiem wystawienia faktury VAT na firmę jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji.

Regulamin pobytu

 1. Pierwszego dnia przy meldunku pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 2,00 zł dziennie od osoby za każdą dobę pobytu, zgodnie z uchwałą nr VI/72/2019 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 26.06.2019r.
 2. Zameldowania w obiekcie możliwe jest za okazaniem dowodu osobistego bądź paszportu
 3. Goście otrzymują jeden klucz do domku, za zagubienie klucza naliczana jest opłata w wysokości 50 zł.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Pobrana kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku opuszczenia domku po godzinie 10:00 bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem.
 5. Późny przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, nie obniża kosztu pobytu.
 6. Na terenie Dream House obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich po godzinie 22:00
 7. Obowiązuje całkowity zakaz podnajmowania domku osobą trzecim.
 8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby będące jego gośćmi podczas pobytu wewnątrz domku a także na terenie całego obiektu. Zniszczenie sprzętu lub wyposażenia skutkować będzie obciążeniem osoby wynajmującej, kwotą zgodną z przedstawioną na fakturze/ rachunku zakupu i ewentualnym przestojem domku związaną z naprawą.
 10. Zwierzęta są akceptowane wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Przez wzgląd na spokój i bezpieczeństwo gości niedopuszczalny jest przyjazd z rasami psów powszechnie uznawanymi za niebezpieczne. Zwierzęta należy wyprowadzać poza teren obiektu, a ewentualne zanieczyszczenia bezwględnie posprzątać. Dodatkowa opłata za zwierzę wynosi 40 zł/dobę.
 11. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w domku jak i na terenie całego obiektu. Dream House nie świadczy usługi sprzątania podczas pobytu.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz używania własnych sprzętów typu grzałki, czajniki itp.
 13. Osoby wynajmujące, powinny sprawdzić przy każdorazowym opuszczaniu domku czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 14. Należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu kominka „Kozy”.
 15. Cisza nocna od 22:00 do 6:00.
 16. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce postojowe- parking monitorowany niestrzeżony.
 17. Dream House nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z zaginięciem lub kradzieżą rzeczy osobistych, materialnych i pieniężnych.
 18. Korzystanie dzieci z placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci bawiących się na placu zabaw.
 19. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie obiektu Dream House.
 20. W dniu wyjazdu goście zobowiązani są do pozostawienia domku w ogólnym porządku. Należy opróżnić lodówki oraz pojemniki na śmieci.
 21. Najemca w dniu wyjazdu zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie w jakim go otrzymał. Za szkody powstałe podczas pobytu ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 22. W przypadku nie stosowania się do regulaminu obowiązującego na terenie Dream House, właściciele mają prawo do odmowy przyjęcia kolejnej rezerwacji.
 23. Nie stosowanie się do zasad znajdujących się w regulaminie pobytu skutkować może wypowiedzeniem najmu bez zwrotu kosztów pobytu.
 24. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez obiekt Dream House.
 25. Zakaz wjazdu samochodów i innych pojazdów mechanicznych przez osoby nie będące gośćmi obiektu.
 26. Goście nie mogą przekazywać zwolnionego przez siebie domku innym osobą, nawet wówczas, gdy nie upłynął jeszcze okres najmu.